1 / 4
ทิ้งถูกสี ดีต่อเรา ดีต่อโลก
2 / 4
ชย.ทอ.ร่วมน้อมใจสวดมนต์บูชาธรรมถวายแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
3 / 4
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี พ.ศ.2566
4 / 4
ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 กองทัพอากาศ
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
25 ม.ค.66 กปภ. ฯ เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทอ .ประจำปี 2566 และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ
ชมผลการปฏิบัติ
24 ม.ค.66 ผรง.กอค.ฯ เข้าดำเนินการ งานวันคล้ายสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 38
ชมผลการปฏิบัติ
17 ม.ค. 66 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ กำจัดวัชพืชกีดขวางทางระบายน้ำและลอกท่อระบายน้ำอุดตันลอดข้ามถนน บริเวณคูระบายน้ำ ระหว่าง ชย.ทอ. กับ สพ.ทอ. เพื่อป้องกันน้ำท่วม
ชมผลการปฏิบัติ
17 ม.ค. 66 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการซ่อม ท่อประปาท่อ PB 100 MM. จำนวน 3 จุด แตกใต้พื้นที่ สนามกีฬาธูปเตมีย์
ชมผลการปฏิบัติ
15 ม.ค. 66 กปภ.ฯดำเนินการ กิจกรรมการคัดแยกขยะ ในวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามบินเล็ก และพิพิธภัณธ์ ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
14 ม.ค. 66 กอค.ฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของ ทอ.ปี 66 ที่เกี่ยวข้องกับ ชย.ทอ.ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ รร.การบิน กำแพงแสน, พิพิธภัณฑ์ ทอ., สนามบินเล็ก ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
20 ธ.ค.65 ชย.ทอ.ร่วมน้อมใจสวดมนต์บูชาธรรม และอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.สุวรรณ ภาคาหาญ
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.