1 / 6
๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2 / 6
ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 กองทัพอากาศ
3 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
10 ส.ค.65 จนท.กดก.ชย.ทอ.ให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ แก่ข้าราชการกองประปา และเป็นความรู้ด้านนิรภัยภาคพื้น สาขานิรภัยการป้องกันอัคคีภัย
ชมผลการปฏิบัติ
8 ส.ค. 65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมนุม ชย.ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
1 ส.ค. 65 กปภ.ชย.ทอ.นำโดย น.อ.วิเชียร ฯจัดอบรมชี้แจงระบบผลิตน้ำประปาที่ บน.2 จว.ลพบุรี โดยมีทางหน.ผชย.และรองหน.ผชย.ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการบรรยาย
ชมผลการปฏิบัติ
29 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการตรวจซ่อมและติดตั้งท่อน้ำฝนต่อเข้าถังเก็บน้ำดิบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการระบบผลิตน้ำประปาที่ สร.ภูหมันขาว จว.เพชรบูรณ์ 26-29 ก.ค.65
ชมผลการปฏิบัติ
31 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ เก็บกวาดต้นไม้ล้ม เนื่องจากพายุฝนตกหนัก บริเวณโดยรอบกองทัพอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ
26 ก.ค.65 กปภ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ที่ ซอยเทิดราชัน 3 และวัดคลองบ้านใหม่ (วัดสันติบุญมาราม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
ชมผลการปฏิบัติ
22 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ เปลี่ยนท่อดูด ท่อส่งขนาด2"สถานีสูบจ่ายน้ำประปา ที่ 3,4,5 เนื่องจากท่อเดิมผุชำรุดที่ สร.เขาเขียว จว.นครราชสีมา
ชมผลการปฏิบัติ
22 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการดูดไขมันที่บริเวณโรงเลี้ยง รร.นายเรืออากาศ และสโมสร รร.นายเรืออากาศ
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.เรวัต ทัตติยพงศ์
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.