1 / 2
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี พ.ศ.2566
2 / 2
ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 กองทัพอากาศ
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
24 พ.ย.65 กฟฟ.ฯ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนอง
ชมผลการปฏิบัติ
14 พ.ย.65 กฟฟ.ฯติดตั้งไฟส่องสว่างสำรองหน้าอาคารรับรอง ท่าอากาศยาน 2
ชมผลการปฏิบัติ
13 พ.ย.65 คณะผอ. รอง ผอ.กอค.ฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบสิ่งของและให้ขวัญกำลังใจแก่ จนท.ก่อสร้างตกแต่งร้านค้ากาชาด ทอ. และร้านสมาคมแม่บ้าน ทอ.ประจำปี 65 ณ สวนลุมพินี
ชมผลการปฏิบัติ
11 พ.ย.65 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณ ท่าอากาศยาน ทอ.2
ชมผลการปฏิบัติ
5 พ.ย. 65 กปภ.ฯ จัดตั้งถังขยะบริเวณเส้นทางวิ่ง งานวิ่งพี่ได้รัน น้องได้เรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พ.ย.65
ชมผลการปฏิบัติ
4 พ.ย. 65 ผครก.กอค.ฯ เข้าดำเนินการ งานเตรียมต้อนรับการประชุมเอเปค ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 รายการปฏิบัติ ดังนี้ - ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ - เปลี่ยนสุขภัณฑ์ที่ชำรุด
ชมผลการปฏิบัติ
4 พ.ย. 65 จนท.แผนกสนามบิน กสน.ชย.ทอ.ดำเนินการปูแผ่น am2 งานกาชาด ที่สวนลุมพินี
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.สุวรรณ ภาคาหาญ
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.