1 / 4
2 / 4
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ (การทำ CPR)
3 / 4
4 / 4
3 พ.ค.2566 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
19 ก.พ. 67 กสน.ชย.ทอ.ดำเนินงานปรับพื้นที่ แฟลตใหม่ เขต3 ท่าดินแดง
ชมผลการปฏิบัติ
16 ก.พ. 67 จนท.กสน.ฯ ดำเนินการปูแผ่นเหล็ก จำนวน 1,500 แผ่น ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.67 เพื่อสนับสนุนภารกิจกรมีศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดงานวันมาฆบูชา ปี2567
ชมผลการปฏิบัติ
14 ก.พ. 67 ผรง.กอค.ฯ เข้าดำเนินงานติดตั้งเวที ติดตั้งฉากถ่ายภาพ ระบายผ้า และติดตั้งภาพไวนิล งานกอล์ฟ Brothers cup ณ สนามกอล์ฟธูปเตมีย์
ชมผลการปฏิบัติ
8 ก.พ. 67 กสน.ชย.ทอ.ซ่อมแซมที่จอดรถบริเวณด้านข้าง ทสส.บก.ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
7 ก.พ. 67 จนท.กสน.ฯ ปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องหน่วงความเร็ว บ. ชนิดเคลื่อนที่ สนับสนุนภารกิจ (ด้านยุทธการ) การทดสอบการใช้สนามบินน้ำพอง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.67
ชมผลการปฏิบัติ
4 ก.พ. 67 จนท.กอค.ฯ ปฏิบัติงานสร้างบันไดสนามรักบี้ รร.นนก.(อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)
ชมผลการปฏิบัติ
4 ก.พ. 67 กสน.ชย.ทอ. ดำเนินการซ่อมแซมถนนภายใน ที่ตั้ง ทอ.ดอนเมือง -ถนนธูปเตมีย์ -ถนนทะยานพิฆาต2
ชมผลการปฏิบัติ
03 พ.ค.66 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.ไพรัตน์ สุขเหลือง
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.


สหกรณ์ออมทรัพย์ ชย.ทอ.