1 / 4
2 / 4
3 / 4
3 พ.ค.2566 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
4 / 4
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
5 ก.ค. 66 กอค.ชย.ทอ. และ กฟฟ.ชย.ทอ.ร่วมกันประดับตกแต่งสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 14 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ชมผลการปฏิบัติ
2 ก.ค. 66 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการ ตัดและเก็บต้นไม้ล้มขวางถนน เนื่องจากพายุฝนตกบริเวณโดยรอบบ้านพักข้ราชการทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
27 มิ.ย.66 กปภ.ฯ ชย.ทอ.ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ต้นกล้า ทอ.รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จว.เพชรบุรี
ชมผลการปฏิบัติ
12 มิ.ย.66 นาวาอากาศเอก ไพรัตน์ สุขเหลือง รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ​ มอบของให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะ กองประปา และเจ้าหน้าที่กองสนามบิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่
ชมผลการปฏิบัติ
09 มิ.ย.66 กอค.ชย.ทอ.จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ชมผลการปฏิบัติ
08 มิ.ย.66 นำเสนอผลงาน KM รอบ 2 โดยมี รอง ผอ.กวก.ชย.ทอ.เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอ
ชมผลการปฏิบัติ
28 พ.ค.66 ผซสอ.กอค.ฯ ดำเนินการงานซ่อมแซมหอเรดาร์ สถานีรายงาภูหมันขาว
ชมผลการปฏิบัติ
28 พ.ค.66 กสน.ปูแผ่นam2 เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดงาน 3มิ.ย.66 ที่ท้องสนามหลวง
ชมผลการปฏิบัติ
03 พ.ค.66 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.สุวรรณ ภาคาหาญ
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.