1 / 4
2 / 4
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ (การทำ CPR)
3 / 4
4 / 4
3 พ.ค.2566 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
28 พ.ย.66 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะงานวันลอยกระทง
ชมผลการปฏิบัติ
27 พ.ย.66 กสน.ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนเดชะตุงคะ บริเวณหน้า รพ.ทุ่งสีกัน
ชมผลการปฏิบัติ
26 พ.ย.66 กดก.ฯเตรียมพร้อมรับทศกาลลอยกระทง
ชมผลการปฏิบัติ
22 พ.ย.66 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ ติดตั้งกระทงน้ำพุ บริเวณสระน้ำสวนสุขภาพ ทอ.ชาวฟ้า
ชมผลการปฏิบัติ
19 พ.ย.66 กสน.ฯ ดำเนินการติดตั้งเครื่องหน่วงความเร็ว บ. MASS ที่ สนามบินอู่ตะเภา ภารกิจสนับสนุนการฝึกบินยิงเป้าทางทะเลของ ยก.ทอ. ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 พ.ย.66
ชมผลการปฏิบัติ
13 พ.ย.66 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ระสายไฟ และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเตรียมสถานที่งานลอยกระทง ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
13 พ.ย.66 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการ ติดตั้งหัวน้ำพุ เตรียมงานลอยกระทงที่สวนสุขภาพชาวฟ้า
ชมผลการปฏิบัติ
03 พ.ค.66 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.ไพรัตน์ สุขเหลือง
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.


สหกรณ์ออมทรัพย์ ชย.ทอ.