1 / 1
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
9 มี.ค. 66 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ ย้ายท่อเมนประปาบริเวณ ป้อม สห.ฯ ในงานขยายถนนอภิจารีย์บริเวณฝั่งตรงข้ามช่องทาง บก.ทอ.3
ชมผลการปฏิบัติ
9 มี.ค. 66 ผอ.กอค.ชย.ทอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ กอค.ชย.ทอ.จำนวน 6 คน และ กวก.ชย.ทอ.จำนวน 5 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 3D Laser Scanner และเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM)
ชมผลการปฏิบัติ
8 มี.ค. 66 กฟฟ.ฯ ประดับไฟฟ้า บริเวณ เสาธง บก.ทอ. และถนนธูปะเตมีย์
ชมผลการปฏิบัติ
8 มี.ค. 66 คณก.ฯควบคุมและประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิง ชย.ทอ. เข้าร่วมควบคุมและประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิง กอค.ชย.ทอ. ในวันพุธที่ 8 มี.ค.66,0900 ณ แผนกซ่อมสร้างอาคาร กอค.ชย.ทอ. ผลการประเมิน ผ่าน
ชมผลการปฏิบัติ
7 มี.ค. 66 กฟฟ.ฯ ติดตั้งท่อและรางแลดเดอร์ อาคารเกียกกาย รร.นนก. มวกเหล็ก
ชมผลการปฏิบัติ
7 มี.ค. 66 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการ ซ่อมท่อประปาแตกใต้พื้นถนน บริเวณ ลานจอดรถข้างแฟลตโฟร์ทีม 3 ท่าดินแดง เขต 1
ชมผลการปฏิบัติ
20 ธ.ค.65 ชย.ทอ.ร่วมน้อมใจสวดมนต์บูชาธรรม และอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.สุวรรณ ภาคาหาญ
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.