1 / 4
[18 พ.ย.64] วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2 / 4
[18 พ.ย.64] วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3 / 4
[18 พ.ย.64] วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4 / 4
[18 พ.ย.64] วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
25 พ.ย.64 ตัดหญ้าบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์กีฬา สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติและเตรียมปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์
ชมผลการปฏิบัติ
24 พ.ย.64 ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้มาออกกำลังกาย (หลังเล็ก)จำนวน 5 หลัง ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ชมผลการปฏิบัติ
23 พ.ย.64 แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน สำนักงาน ผบ.ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
20 พ.ย.64 กปภ.ชย.ทอ.เก็บกระทงบริเวณคูระบายน้ำและสระน้ำรอบบ้านพัก ทอ.ท่าดินแดง
ชมผลการปฏิบัติ


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.เรวัต ทัตติยพงศ์
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.