1 / 6
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2 / 6
ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 กองทัพอากาศ
3 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
3 ก.ค. 65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการทำความสะอาดซุ้มขยะ และเก็บขยะที่ทิ้งล้นนอกพื้นที่ทิ้งขยะ บริเวณหลังหอประชุมกานตรัตน์ และบริเวณบ้านพักท่าดินแดงเขต 1
ชมผลการปฏิบัติ
1 ก.ค. 65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นมะฮอกกานีล้ม เนื่องจากพายุฝนตกบริเวณแนวถนนธูปะเตมีย์
ชมผลการปฏิบัติ
30 มิ.ย.65 รอง ผอ.กปภ.ฯเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกรณีฝนตกหนักในเขตพื้นที่การบินและพื้นที่โดยรอบสนามบินดอนเมืองที่ ศบภ.กร.ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
30 มิ.ย.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ ตักไขมันบริเวณโดยรอบกองทัพอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ
30 มิ.ย.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการตัดและเก็บต้นมะฮอกกานีและต้นหูกวางล้มลงในสระน้ำ รากลอยเนื่องจากพายุฝนที่ริมถนนหน้าสวนสุขภาพทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
27 มิ.ย.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง ที่ ฟส.2 ทุ่งสีกัน
ชมผลการปฏิบัติ
25 มิ.ย.65 กฟฟ.ฯ เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับ การ เพิ่มปริมาณโหลด อาคารชุมนุมช่างโยธา
ชมผลการปฏิบัติ
10 มิ.ย.65 จนท.จากกองไฟฟ้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มอีก 1เครื่อง ที่โรงสูบระบายน้ำที่ 1 และทดลองการใช้งาน สามารถใช้งานได้ปกติ
ชมผลการปฏิบัติ
23 มิ.ย.65 กอค., กฟฟ, กสน.ร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ชย.ทอ.จัดงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 13
ชมผลการปฏิบัติ
23 มิ.ย.65 กฟฟ.ฯ​ติดตั้ง​อุปกรณ์​ไฟฟ้างานทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ศูนย์​วัฒนธรรม​ฯ​ พร้อมจัด​ จนท.ดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าระหว่างงาน
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.เรวัต ทัตติยพงศ์
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.