1 / 4
2 / 4
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ (การทำ CPR)
3 / 4
4 / 4
3 พ.ค.2566 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
28 เม.ย.67 กดก.ชย.ทอ.ออกปฏิบัติงานดับเพลิงไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณ สพ.ทอ.ฝั่งทุ่งสีกัน
ชมผลการปฏิบัติ
23 เม.ย.67 พล.อ.ต.ไพรัตน์ สุขเหลือง จก.ชย.ทอ.​มอบหนังสือประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน ให้แก่ พ.อ.อ.ธีรภัทร์ นุ้ยเล็ก ที่ได้พัฒนาระบบการขอเบิกเบี้ยเลี้ยง ของ ชย.ทอ. ทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
ชมผลการปฏิบัติ
18 เม.ย.67 พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมกรมช่างโยธาทหารอากาศ​ กล่าวให้โอวาท กับ เจ้าหน้าที่กองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ที่จะไปปฏิบัติงานที่สนามบินน้ำพอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
ชมผลการปฏิบัติ
16 เม.ย.67 จนท.ผสน.กสน.ฯ ดำเนินการปูแผ่นโลหะ AM-2 รองรับภารกิจต้อนรับแขกของรัฐบาล ที่ หน้าอาคารทำเนียบรัฐบาล
ชมผลการปฏิบัติ
9 เม.ย. 67 กสน.ชย.ทอ. ดำเนินการ ปรับพื้นที่โรงจอดรถ สน.ผบ.ดม.
ชมผลการปฏิบัติ
3 เม.ย. 67 กสน.ชย.ทอ.ดำเนินการ ปรับพื้นที่ลงหินคลุก ภายใน ดย.ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
3 เม.ย. 67 กสน.ชย.ทอ. ดำเนินการ ซ่อมแซมกระจกโค้ง และป้ายจราจร ภายใน ทอ.ดอนเมือง
ชมผลการปฏิบัติ
28 ก.พ.67 ผรง.กอค.ฯ เข้าดำเนินงานติดตั้งเวที ปูพรมพร้อมฉากหลัง, ระบายผ้าตกแต่งสถานที่, ประธงชาติ ธง ทอ. , ติดตั้งแผงฉากบังสายตา และงานประดับตกแต่งต่างๆ งาน RTAF SYMPOSIUM 2024 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
03 พ.ค.66 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.ไพรัตน์ สุขเหลือง
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.


สหกรณ์ออมทรัพย์ ชย.ทอ.