1 / 6
ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 กองทัพอากาศ
2 / 6
คล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
3 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
18 พ.ค.65 กปภ.ฯ และ กสน.ฯ ดำเนินการ งานปรับปรุงระบบประปาและระบบดับเพลิง ที่ รร.นนก.มวกเหล็ก
ชมผลการปฏิบัติ
18 พ.ค.65 ปภ.ฯเข้าดำเนินการ ตัดต้นหว้าล้มพาดคูระบายน้ำบริเณหอสมุด ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
18 พ.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ แก้ไขช่องระบายน้ำอุดตันบริเวณ ส่วนราชการ ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
18 พ.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการตัดต้นหูกวางล้มพาดรั้วสวนสุขภาพ ทอ.ชาวฟ้า บริเวณตรงข้ามร้านค้าสวัสดิการ BX
ชมผลการปฏิบัติ
17 พ.ค.65 กฟฟ.ชย.ทอ. ตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าตามวงรอบ อย.,สอ.ทอ.,สน.ผบ.ดม.,บน.6, สนามกีฬาจันทรุเบกษา
ชมผลการปฏิบัติ
17 พ.ค.65 จนท.กสน.ชย.ทอ. และผชย.บน.3ร่วมกันจัดเก็บแผ่นAM-2 ภารกิจรับเสด็จ 905 จากปราสาทสะด๊อกก๊กธม กลับเข้าที่ตั้ง บน.3
ชมผลการปฏิบัติ
17 พ.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ ล้างถังเก็บน้ำ ที่ สถานีสูบและจ่ายน้ำประปา รพ.ภูมิพลฯ
ชมผลการปฏิบัติ
17 พ.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ ลอกท่อระบายน้ำ ท่อลอดข้ามถนนคูระบายน้ำ บริเวณบ้านพักรับรอง ทอ.เขต1
ชมผลการปฏิบัติ
15 พ.ค.65 กฟฟ.ชย.ทอ.​ ตรวจสอบซ่อม​บำรุง​ระบบสายส่งไฟฟ้าบริเวณ​ทุ่งสีกัน​
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.เรวัต ทัตติยพงศ์
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.