1 / 6
๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2 / 6
ศูนย์ประสานผู้ป่วย COVID-19 กองทัพอากาศ
3 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
4 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6 / 6
วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
8 ส.ค. 65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมนุม ชย.ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
1 ส.ค. 65 กปภ.ชย.ทอ.นำโดย น.อ.วิเชียร ฯจัดอบรมชี้แจงระบบผลิตน้ำประปาที่ บน.2 จว.ลพบุรี โดยมีทางหน.ผชย.และรองหน.ผชย.ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการบรรยาย
ชมผลการปฏิบัติ
29 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการตรวจซ่อมและติดตั้งท่อน้ำฝนต่อเข้าถังเก็บน้ำดิบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการระบบผลิตน้ำประปาที่ สร.ภูหมันขาว จว.เพชรบูรณ์ 26-29 ก.ค.65
ชมผลการปฏิบัติ
31 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ เก็บกวาดต้นไม้ล้ม เนื่องจากพายุฝนตกหนัก บริเวณโดยรอบกองทัพอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ
26 ก.ค.65 กปภ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ที่ ซอยเทิดราชัน 3 และวัดคลองบ้านใหม่ (วัดสันติบุญมาราม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
ชมผลการปฏิบัติ
22 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการ เปลี่ยนท่อดูด ท่อส่งขนาด2"สถานีสูบจ่ายน้ำประปา ที่ 3,4,5 เนื่องจากท่อเดิมผุชำรุดที่ สร.เขาเขียว จว.นครราชสีมา
ชมผลการปฏิบัติ
22 ก.ค.65 กปภ.ฯเข้าดำเนินการดูดไขมันที่บริเวณโรงเลี้ยง รร.นายเรืออากาศ และสโมสร รร.นายเรืออากาศ
ชมผลการปฏิบัติ
22 ก.ค.65 ผอ.กสน.ชย.ทอ.และ จนท.ชย.เข้าฝึกอบรม MAAS training (เครื่องหน่องความเร็ว)ที่ กสน.ชย.ทอ.และรับประทานอาหารร่วมกับ จนท. U.S.AIRFORCE
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.เรวัต ทัตติยพงศ์
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.