1 / 4
2 / 4
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ (การทำ CPR)
3 / 4
4 / 4
3 พ.ค.2566 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ข่าวและกิจกรรม
ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของหน่วย
9 เม.ย. 67 กสน.ชย.ทอ. ดำเนินการ ปรับพื้นที่โรงจอดรถ สน.ผบ.ดม.
ชมผลการปฏิบัติ
3 เม.ย. 67 กสน.ชย.ทอ.ดำเนินการ ปรับพื้นที่ลงหินคลุก ภายใน ดย.ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
3 เม.ย. 67 กสน.ชย.ทอ. ดำเนินการ ซ่อมแซมกระจกโค้ง และป้ายจราจร ภายใน ทอ.ดอนเมือง
ชมผลการปฏิบัติ
28 ก.พ.67 ผรง.กอค.ฯ เข้าดำเนินงานติดตั้งเวที ปูพรมพร้อมฉากหลัง, ระบายผ้าตกแต่งสถานที่, ประธงชาติ ธง ทอ. , ติดตั้งแผงฉากบังสายตา และงานประดับตกแต่งต่างๆ งาน RTAF SYMPOSIUM 2024 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
28 ก.พ.67 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการ จัดเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ ตัดหญ้า และวัชพืช บริเวณ รร.อนุบาล ฤว.และแฟลตพักอาศัย ทอ.เขต.3 (ข้าง รพ.ภูมิพล.) เพื่อเตรียมงานนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม ที่พักอาศัยของข้าราชการ ทอ.
ชมผลการปฏิบัติ
27 ก.พ.67 กดก.ชย.ทอ.จัดกิจกรรมจิตอาสา บรรยายให้ความรู้การป้องกันเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงที่ชุมชนคูคต
ชมผลการปฏิบัติ
19 ก.พ. 67 กสน.ชย.ทอ.ดำเนินงานปรับพื้นที่ แฟลตใหม่ เขต3 ท่าดินแดง
ชมผลการปฏิบัติ
16 ก.พ. 67 จนท.กสน.ฯ ดำเนินการปูแผ่นเหล็ก จำนวน 1,500 แผ่น ระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.67 เพื่อสนับสนุนภารกิจกรมีศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดงานวันมาฆบูชา ปี2567
ชมผลการปฏิบัติ
03 พ.ค.66 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกรมช่างโยธาทหารอากาศ
ชมผลการปฏิบัติ

ข่าวงานกำลังพล

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน สขร. ประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

พล.อ.ต.ไพรัตน์ สุขเหลือง
เจ้ากรม ชย.ทอ.

ระบบงานและเอกสารเผยแพร่


เวปหน่วยขึ้นตรง ชย.ทอ.


สหกรณ์ออมทรัพย์ ชย.ทอ.