ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

24 เม.ย. 67 กรมช่างโยธาทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องกองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓๕๙