ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

9 พ.ค. 65 จก.ชย.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ ๒