ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

9 พ.ย. 66 พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ได้รับมอบตู้ยา พร้อมเวชภัณฑ์ จาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)​เมื่อวันที่ ๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมช่างโยธาทหารอากาศ