ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

6 พ.ย. 65 น.อ.ธีรภาพ พูนผล เสธ ชย.ทอ.และคณะ ตอบรับและบรรยายสรุป แก่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข (องคมนตรี) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี)ในการติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ ระยะที่2 ที่จังหวัดจันทบุรี