ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

4 พ.ย. 65 น.อ.ไพรัตน์ สุขเหลือง รอง จก.ชย.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.เวช สุวรรณเวียง จก.สบ.ทอ. และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยจัดซื้อจัดจ้างในส่วนกรมส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ณ ห้องประชุม ชย.ทอ.