ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

24 เม.ย. 67 พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก อนันตชัย แก้วศรีงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ