ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

20 พ.ย. 65 จก.ชย.ทอ.พร้อมคณะนายทหารผู้ใหญ่ เดินทางตรวจเยี่ยม จนท.ปฏิบัติงานก่อสร้างและตกแต่งร้านค้า งานกาชาด ประจำปี 65 ณ สวนลุมพินีฯ


พลอากาศตรี สุวรรณ ภาคาหาญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ พร้อมคณะนายทหารผู้ใหญ่ เดินทางตรวจเยี่ยม จนท.ปฏิบัติงานก่อสร้างและตกแต่งร้านค้า งานกาชาด ประจำปี 65 ณ สวนลุมพินีฯ ในการนี้ ท่าน จก.ชย.ทอ.ได้กรุณามอบของใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทและคำอวยพรให้การดำเนินภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี