ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

3 เม.ย. 67 กิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่อง หลอดเลือดในสมอง

พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานใน กิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่อง หลอดเลือดในสมอง โดยมีวิทยากรในการให้ความรู้จาก โรงพยาบาลสีกัน ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ ๒ เมื่อวันที่่ ๓ เมษายม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓๓๐