ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

11 พ.ค. 65 จก.ชย.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022 ที่วิ่งสะสมระยะทางได้ครบ ๘๕ กิโลเมตร ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ ๒