ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

10 พ.ย. 66 พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่องานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐๐๐ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ