ข่าวและกิจกรรม (ข่าวเด่นประจำวัน)

2 พ.ค. 67 เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา ประจำปี ๒๕๖๗ และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกช่างโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช


พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างโยธา ประจำปี ๒๕๖๗ และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกช่างโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗