ข่าวและกิจกรรม

4 พ.ย. 65 ผครก.กอค.ฯ เข้าดำเนินการ งานเตรียมต้อนรับการประชุมเอเปค ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 รายการปฏิบัติ ดังนี้ - ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ - เปลี่ยนสุขภัณฑ์ที่ชำรุด