ข่าวและกิจกรรม

28 ก.พ. 67 ผรง.กอค.ฯ เข้าดำเนินงานติดตั้งเวที ปูพรมพร้อมฉากหลัง, ระบายผ้าตกแต่งสถานที่, ประธงชาติ ธง ทอ. , ติดตั้งแผงฉากบังสายตา และงานประดับตกแต่งต่างๆ งาน RTAF SYMPOSIUM 2024 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.