ข่าวและกิจกรรม

28 ก.พ. 67 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการ จัดเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ ตัดหญ้า และวัชพืช บริเวณ รร.อนุบาล ฤว.และแฟลตพักอาศัย ทอ.เขต.3 (ข้าง รพ.ภูมิพล.) เพื่อเตรียมงานนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม ที่พักอาศัยของข้าราชการ ทอ.