ข่าวและกิจกรรม

27 ก.พ. 67 กดก.ชย.ทอ.จัดกิจกรรมจิตอาสา บรรยายให้ความรู้การป้องกันเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงที่ชุมชนคูคต