ข่าวและกิจกรรม

24 พ.ย. 65 กฟฟ.ฯ ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนอง