ข่าวและกิจกรรม

24 พ.ย. 64 ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้มาออกกำลังกาย (หลังเล็ก)จำนวน 5 หลัง ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ