ข่าวและกิจกรรม

23 เม.ย. 67 พล.อ.ต.ไพรัตน์ สุขเหลือง จก.ชย.ทอ.​มอบหนังสือประกาศ ชมเชยการปฏิบัติงาน ให้แก่ พ.อ.อ.ธีรภัทร์ นุ้ยเล็ก ที่ได้พัฒนาระบบการขอเบิกเบี้ยเลี้ยง ของ ชย.ทอ. ทำให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป