ข่าวและกิจกรรม

19 พ.ย. 66 กสน.ฯ ดำเนินการติดตั้งเครื่องหน่วงความเร็ว บ. MASS ที่ สนามบินอู่ตะเภา ภารกิจสนับสนุนการฝึกบินยิงเป้าทางทะเลของ ยก.ทอ. ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 พ.ย.66