ข่าวและกิจกรรม

18 เม.ย. 67 พลอากาศตรี ไพรัตน์ สุขเหลือง เจ้ากรมกรมช่างโยธาทหารอากาศ​ กล่าวให้โอวาท กับ เจ้าหน้าที่กองสนามบิน กรมช่างโยธาทหารอากาศ ที่จะไปปฏิบัติงานที่สนามบินน้ำพอง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗