ข่าวและกิจกรรม

14 พ.ย. 65 กฟฟ.ฯติดตั้งไฟส่องสว่างสำรองหน้าอาคารรับรอง ท่าอากาศยาน 2