ข่าวและกิจกรรม

13 พ.ย. 66 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ระสายไฟ และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเตรียมสถานที่งานลอยกระทง ทอ.