ข่าวและกิจกรรม

13 พ.ย. 65 คณะผอ. รอง ผอ.กอค.ฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบสิ่งของและให้ขวัญกำลังใจแก่ จนท.ก่อสร้างตกแต่งร้านค้ากาชาด ทอ. และร้านสมาคมแม่บ้าน ทอ.ประจำปี 65 ณ สวนลุมพินี