ข่าวและกิจกรรม

15 พ.ค. 65 กฟฟ.ชย.ทอ.​ ตรวจสอบซ่อม​บำรุง​ระบบสายส่งไฟฟ้าบริเวณ​ทุ่งสีกัน​