ข่าวและกิจกรรม

11 พ.ย. 65 กปภ.ฯ เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณ ท่าอากาศยาน ทอ.2